نخ

 نخی هستم در دستان پیر زندگی ...و شاید هم زندگی پیر..سوراخ سوزن ها کوچک و کوچک تر می شود و نمی دانم در آخر عبور خواهم کرد از این همه فراز و نشیب؟  نمدار هم که می شوم بی فایده ست..چشم زندگیم ضعیف شده...

/ 1 نظر / 4 بازدید
علی

به نظرم زندگی سخت جون تر از این حرفاست که بخواد پیر بشه... پیر می کنه، اما پیر نمیشه...