حس مالکیت

عشق رو دوست دارم..لذت می برم از اینکه کسی باشد همه اش مال من باشد...این حس مالکیت بهترین حس دنیاست...ولی تمام و کمال دنیایی ست...دنیایی.

/ 1 نظر / 9 بازدید
علی

دنیا همیشه هم بد نیست...